HUISREGELS

Om een en ander overzichtelijk te maken en te houden, zijn een aantal regels onvermijdelijk.

1. Je kunt het hele jaar door lessen volgen bij PerfeKt Pilates, met een aangepast rooster tijdens de maanden juli en augustus. Op officiële feestdagen, Sinterklaasavond, Koningsdag en tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen les gegeven. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen bij voldoende deelnemers en in overleg door.

2. Het lesgeld bedraagt 62,- per maand of per blok van drie maaanden 188,-. Aan het begin van de maand kun je dit contant  of via overmaking op rekeningnummer NL72ABNA0612976408 t.n.v. M.M. van Rossum o.v.v. je naam, maand, jaar en PerfeKt Pilateslessen. Alle kosten bij niet tijdig betalen zijn voor rekening van de deelnemer.

3. Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, schrijf je je in voor onbepaalde tijd en verplicht je je tot het betalen van het lesgeld. Je kunt ten alle tijden stoppen, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn via de mail of schriftelijk (dit geldt ook bij privé lessen) . Dit geldt ook als je zou willen overstappen van maandelijkse naar “losse” lessen. Tevens verklaar je  op de hoogte te zijn van de huisregels/voorwaarden.

4. Verzuim i.v.m. vakanties of ten gevolge van ziekte zijn niet voor risico van PerfeKt Pilates. Bij ziekte van de docent wordt er, zo mogelijk, zorg gedragen om deze les in te halen.

Gemiste lessen kunnen in overleg en onder de volgende voorwaarden ingehaald worden, mits:

  • de gemiste les minimaal 24 uur van te voren is afgezegd (ook van toepassing bij “losse” lessen en privé lessen, bij niet tijdig afmelden lopen de kosten door. )
  • de in te halen les binnen de betalende periode valt
  • er ruimte vrij is in de andere groep.

5. Het deelnemen aan de lessen van PerfeKt Pilates is op eigen risico.

6. Bij uitzonderingen is de oplossing van PerfeKt Pilates beslissend.

In geval van onduidelijkheid en/of vragen, aarzel niet om contact op te nemen!

Neem contact op en kom een proefles volgen in de Rivierenbuurt en/of Amsterdam Oost!

Copyright © 2014.  Wil jij een gemakkelijk te beheren website?